Bảo Vệ Long Mạch

Kỳ Lân Ma gây hại nhân gian, Hiên Viên Hoàng Đế tiêu diệt nó và hóa thân thành Long Mạch, phong ấn nó ở dưới Lăng Vân Quật. Đông Doanh biết được bèn nghĩ ra một âm mưu lớn, lấy Long Cốt trong Long Mạch, với ý đồ muốn hủy diệt Long Mạch của Hoa Hạ, thả Kỳ Lân Ma gây hại nhân gian. Long Mạch là gốc rễ, Vô Danh Tiền Bối dùng nó để hiệu triệu những Thiếu Hiệp trong thiên hạ chống lại Oa Khấu, bảo vệ Long Mạch.

Hướng dẫn tham gia

  • Thiếu Hiệp đạt level 50 có thể vào phó bản, có thể đơn đấu hoặc tổ đội.


Nhấp vào biểu tượng Phó bản ở góc phải bên trên màn hình để vào.


Tiến hành chọn Tổ Đội - Bảo Vệ Long Mạch.

  • Chọn Tạo đội hoặc Gia Nhập Nhanh của nhóm người khác, sau đó chọn Khiêu Chiến để tham gia.
  • Tối đa 1 nhóm 4 người tham gia, nếu Thiếu Hiệp cảm thấy đủ mạnh có thể đi phó bản khi chưa đủ 4 người.

Quy tắc hoạt động

  • Sau khi vào phó bản Bảo Vệ Long Mạch, thời gian đếm ngược kết thúc, Đông Doanh  Nhẫn Giả sẽ bắt đầu tấn công.

Webgame Kiếm Hiệp - Phong Vân

  • Quái tổng cộng có 10 đợt, số đợt càng cao thì Quái sẽ càng mạnh, Thiếu Hiệp cần bảo vệ Long Mạch đồng thời giết hết tất cả Quái, sau khi giết hết 10 đợt Quái sẽ vượt phó bản thành công.
  • Trong vòng 1 giờ nếu không thể giết hết Quái hoặc Long Mạch bị công phá thì phó bản sẽ thất bại.

Phần thưởng hoạt động

  • Thiếu Hiệp vượt thành công phó bản này lần đầu trong ngày hoặc nhận được phần thưởng lần đầu gồm: Kinh Nghiệm, Chân Khí và Ngân Lượng.

Webgame Kiếm Hiệp - Phong Vân

  • Những lần vượt phó bản thành công lần sau, phần thưởng sẽ ít hơn, không nhiều như lần đầu.

Webgame Kiếm Hiệp - Phong Vân

Lưu Ý

  • Nếu Long Mạch bị Quái Vật công phá, thì phó bản sẽ thất bại, khi có Quái Vật tấn công Long Mạch thì Long Mạch sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo, hãy nhanh tay giết những con Quái muốn công phá Long Mạch.
  • Mỗi ngày đều có thể nhận phần thưởng lần đầu đi phó bản trong ngày, hãy hoàn thành phó bản trước 24 giờ.
Top